De Clan Hay Pipe Band bewaart enkel de gegevens die ze van haar leden ontvangt bij het afsluiten van het lidmaatschap (naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mail adres). 

Privacyverklaring Ledengegevens

Deze gegevens worden opgeslagen op een eigen beveiligde harde schijf bij de personen die het secretariaat en de website waarnemen. De gegevens worden tot maximaal twee jaar na het stoppen van het lidmaatschap bewaard.  Deze gegevens worden gebruikt voor:

  • Ledenverzekering bij Vlamo (Vlaamse muziekorganisatie)
  • Doorgeven van allerhande info i.v.m. repetities, optredens, etc.

Als leden hun gegevens willen inkijken of verbeteren kan dit steeds bij het bestuurslid dat het secretariaat waarneemt.

Privacyverklaring Deelnemersactiviteiten

De Clan Hay Pipe Band bewaart enkel de gegevens die ze van personen ontvangt, die deelnemen aan een activiteit.

Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligd bestand en worden maximum 2 jaar bewaard. Zo kan De Clan Hay Pipe Band deze gegevens gebruiken voor het bezorgen van uitnodigingen van andere activiteiten die georganiseerd worden (bv. een barbecue) en voor de verzekering van deze activiteiten. 

In het kader van onze activiteiten is het mogelijk dat er foto’s genomen worden die kunnen verschijnen op onze website.  Door deel te nemen aan deze activiteiten geeft de deelnemer een stilzwijgende toestemming hiervoor.  Indien u als deelnemer wenst dat er geen afbeeldingen van u worden gebruikt, gelieve dit dan te melden aan het bestuur of aan de verantwoordelijke van de activiteit.  Deze foto’s mogen niet voor promotionele doeleinden gebruikt worden zonder toestemming van de betrokkene(n). Personen die op een persoonlijke foto staan en liever hebben dat deze uit het album of van de website verdwijnt kunnen contact opnemen met het bestuur en de foto zal dan verwijderd worden.

De Clan Pipe Band verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.